слово з Слова

Ортодоксія, ортопатія, ортопраксія.

Почувши це, люди були глибоко розчулені. Вони запитали Петра й інших апостолів: “Браття, що нам робити?” Петро відповів їм: “Покайтеся! Тоді кожному з вас належить бути хрещеним ім’ям Ісуса Христа – на прощення ваших гріхів. І тоді ви приймете Дар Святого Духа.” (Дiї.2:37,38)

Цей текст Біблії показовий що до того, на що має бути направленне учнівство, служіння зрощення людей в церкві.

  1. Перше слово даного уривку Писання “почувши” вказує на процес, який відбувається в розумі людей. Це когнітивне навчання, розвиток її ортодоксії – праивльного мислення. В результаті люди мають починати знати Бога краще, Писання має ставати яснішим. Щоправда акцентація тільки на цю сторону розвитку особи і нехтування іншими може призвести людей до гордості, лицемірря. “Знання підносять людей в їхній гордині.” (1Кор.8:1) (1Кор.8:1; Мк.7:6). Тому наша робота має бути направлена разом з цим й на…
  2. емоційну складову людей. В тексті це слово звучить як “глибоко розчулені”, до такого стану їх привело почуте ними Слово Євангелія. Служіння церкви має бути аффективним, націленим на ортопатію і вести до зрілості в почуттях. Дизбаланс і виключення при цьому акценті розвитку інших сфер особи призведе до непостійності таких християн (Лк.6:46; Мт.15:8).
  3. Третій аспект зрощення людей в церкві торкається їхньої поведінки. Слова в тексті “що нам робити” якраз вказує на їхнє бажання правильно поступати, їхню ортопрпаксію. Зауважте він йде третім в цьому списку, що є дуже важливо. Якщо люди будуть мати правильне розуміння Євангелія, будуть відчувати симпатію до нього, але не покаються (38в.) не будуть робити вольових кроків – їхнє християнство буде максимум декларативним. З іншої сторони, якщо наше учнівство буде направлене тільки на цю складову особи – це породить ризик лагалізму і самопрапведності.

Служіння учнівства в церкві має бути цілісним і враховувати усі сфери розвитку християнина: ортодоксію, ортопатію, ортопраксію. Тоді воно насправді буде ефективним і плідним.